Brandveiligheid

Brandveiligheid is een belangrijk onderdeel in het (ver)bouwproces.

De brandveiligheid is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gebouweigenaar en gebruiker. De gebouweigenaar dient samen met de gebruiker ervoor te zorgen dat het gebouw voldoet aan de huidige wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid.

De Jager Totaal adviseert,  inventariseert, controleert, archiveert en inspecteert de brandveiligheid van gebouwen. Worden er tekortkomingen vastgesteld dan zal De Jager Totaal B.V. u adviseren hoe deze tekortkomingen middels een gedetailleerde digitale rapportage op kunt lossen. Vinden er veranderingen plaats in regel en wetgeving brandveiligheid, of veranderd de karakter van gebruik van uw pand  dan zal De Jager Totaal B.V. u deskundig adviseren.

Onze gediplomeerde geautoriseerde brandpreventie medewerkers kunnen de tekortkomingen herstellen die in de gedetailleerde digitale rapportage omschreven staan. De jaarlijkse inspectie kan De Jager Totaal B.V. ook voor u uitvoeren, dit onderhoud wordt  d.m.v. een adequate controle. De rapportage geeft precies aan welke toepassingen hersteld moeten worden en welke aanvullende maatregelen nodig zijn om het gebouw brandveilig op te leveren. Indien gewenst maakt de rapportage ook helder voor wiens rekening de kosten komen: huurder dan wel gebouweigenaar.

Laten we samen bouwen!