Breeam®nl

De Jager Totaal: Aannemer met Breeam®nl specialisten!

Door de Dutch Green Building Council (DGBC) is onlangs de beoordelings-methode BREEAM-NL gelanceerd. Met deze methode beoogt de DGBC een instrument in de markt zetten waarmee de duurzaamheid van een gebouw (of gebied) onafhankelijk beoordeeld kan worden. De Dutch Green Building Council gebruikt het BREEAM-schema vanwege de grote rol die het internationaal speelt. Het is het belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen ter wereld. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en vormt dus een internationale standaard. De toevoeging NL geeft aan dat het hier om de Nederlandse versie gaat.

Bij toepassing van BREEAM-NL wordt op gebouw(gebieds)niveau gekeken naar energieverbruik (19%), landgebruik & ecologie (10%), bouwproces (12%), watergebruik (6%), afval (7,5%), vervuiling (10%), transport (8%), materialen (12,5%) en gezondheid/comfort (15%). De systematiek gaat uit van een kwalitatieve weging, met als totaalscore één van de volgende duurzaamheidslabels: Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding. Dit duurzaamheidslabel kan in de vorm van een certificaat worden vastgelegd. Binnen De Jager Totaal zijn onlangs twee mensen opgeleid tot geregistreerd BREEAM-NL-expert. Hierdoor is De Jager Totaal in staat de BREEAM-credits van haar bijdrage aan een duurzaam gebouw inzichtelijk te maken.

Waarom heeft De Jager Totaal voor Breeam-NL gekozen?

Er zijn meerdere beoordelingsmethoden om duurzaamheid van gebouwen te meten, denk aan Greencalc, GPR gebouw, EPC, Leed. Een aantal van deze methodes worden ook uitgevoerd door Uticon. De reden om ook aan te sluiten bij Breeam-NL is omdat: Breeam een internationaal keurmerk is, Breeam ook geschikt is voor bedrijfsgebouwen Breeam, ook geschikt wordt voor bestaande gebouwen, Breeam duurzaamheid in de brede (integrale) zin benaderd.

Voordelen van BREEAM-NL

Dankzij BREEAM-NL is duurzaamheid binnen vastgoed concreet en meetbaar te maken. Het duurzame karakter is een meerwaarde voor huurders, kopers, beleggers en ontwikkelaars, een eigenschap die verder wordt versterkt doordat de exploitatiekosten gereduceerd kunnen worden. Minstens zo gunstig is de belangrijke meerwaarde van een BREEAM-certificaat voor huurders en beleggers die vanuit hun MVO-beleid op zoek zijn naar duurzaam vastgoed. Dankzij een expliciete beoordeling op bijvoorbeeld een gezondere woon- en werkomgeving, is het ook inpasbaar binnen een eventueel aanwezig MVO-beleid in de organisatie van de gebruiker.

De opmars van BREEAM is dan ook niet meer te stoppen. Inmiddels maken professionele partijen zoals Bouwinvest, ASR Vastgoed, Amvest, DTZ Zadelhoff, Grontmij, ING Real Estate, Movares, TNO en vele anderen gebruik van BREEAM

Laten we samen bouwen!