Duurzaam ondernemen

“Hoe kan ik mijn vastgoed verduurzamen?”

Wij krijgen van gebouwbeheerders en eigenaren regelmatig de vraag: “Hoe kan ik mijn vastgoed verduurzamen?” De winst daarvoor ligt in een lager leegstandsrisico, lagere exploitatiekosten, een beter gebouw. Duurzame gebouwen halen een hoger rendement.

Om deze vraag op een juiste wijze te beantwoorden hebben wij ons verdiept in duurzame oplossingen voor de bestaande bouw. Wij hebben gekeken naar materiaalgebruik, toepassing van energiebesparende maatregelen maar ook naar het transport van bouwmaterialen en onze eigen afvalstromen.

De afgelopen jaren hebben we in verschillende projecten een actieve adviserende rol gespeeld in de voorfase en uitvoering. Mede door ons specialisme, ervaring en resultaatgerichte samenwerking met onze leveranciers kunnen wij bij inspecties en het opstellen van onderhoudsscenario’s concrete opties aandragen voor besparende maatregelen die bij uw situatie passen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Het toepassen van de beste kwaliteit isolatieglas
  • Verbeterde isolatie van dak en gevel (Rc 4-5)
  • Zelfsluitende/ automatische buitendeuren
  • Toepassing van energiezuinige HF-TL
  • Het toepassen van daglichtafhankelijke regeling van verlichting
  • Hergebruik van bestaande onderdelen en duurzaam geproduceerde materi

Kenmerken

Elk gebouw heeft zijn eigen kenmerken. Wij proberen bij elk project de kansen tot verduurzaming zoveel als mogelijk te benutten.

Juist door onze interdisciplinaire werkwijze en nauwe samenwerking met opdrachtgevers brengen we projecten tot een goed einde. Onze betrokkenheid bij de problematiek omtrent het goed en efficiënt onderhouden van gebouwen heeft al meerdere malen tot een duurzaam resultaat geleid. Wij helpen de operationele kosten van een gebouw omlaag te brengen en het eigen rendement te verhogen.

Op het gebied van duurzaam beheren en onderhouden liggen nog veel kansen. Zowel voor onze opdrachtgevers als voor onszelf. Wij proberen deze kansen optimaal te benutten in de voorfase en het uitvoeringsproces. Voorbeelden hiervan treft u op de referentiepagina.

Wij zijn trots op onze referenties!